Collaboration Connection Team Brainstorming Unity

Một sinh nhật thật đặc biệt thời Covid. Cám ơn các món quà và những lời chúc tốt đẹp được gửi đến AIC HCM từ Tập đoàn AIC, các công ty thành viên và tất cả các đối tác bạn bè.