OT1

Bosch cam kết 100% chất lượng sản phẩm và dịch vụ, vì thế tất cả các thiết bị báo cháy đều phải vượt qua các bài kiểm tra nội bộ vượt ngưỡng thông số kỹ thuật. Để làm được điều này, chúng tôi có một phòng thí nghiệm riêng tọa lạc gần Munich, nơi các nhân viên đam mê nghiên cứu về báo cháy thực hiện các thí nghiệm chuyên nghiệp để đảm bảo hệ thống báo cháy vận hành an toàn hơn