portfolio2

Là một trong những sự kiện quan trọng được tổ chức bởi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 33 và các cuộc họp liên quan là nơi các nhà lãnh đạo thế giới cùng thảo luận về các vấn đề kinh tế và chính trị trong khu vực. Bosch tự hào là nhà cung cấp giải pháp hội nghị không dây DICENTIS và DCN cho sự kiện này.