Bạn đã cài đặt hoặc cài đặt một sản phẩm Bosch Security Systems và nó không hoạt động như thiết kế dựa trên các thông số kỹ thuật ?

– Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng của chúng tôi.
– Để có căn cứ chuẩn đoán lỗi và hướng xử lý nhanh nhất cho vấn đề của bạn vui lòng cung cấp cho đầy đủ các thông tin sau đây :

Mô tả lỗi :

– Chức năng nào của thiết bị không hoạt động ?
– Sản phẩm nào bị ảnh hưởng ?
– Các triệu chứng của các sản phẩm không có chức năng là gì nó thể hiện như thế nào? (Gửi hình ảnh nếu cần thiết)
– Sản phẩm đã được sử dụng trước đây hoặc mới lắp đặt ?
– Sản phẩm đang sử dụng trong ứng dụng nào ?
– Số serial của sản phẩm bị ảnh hưởng là gì ?

Mô tả chi tiết của hệ thống hoàn chỉnh :

– Bao nhiêu thiết bị / sản phẩm Bosch bạn đang sử dụng ?
– Những sản phẩm này được kết nối với nhau như thế nào ?
– Số hiệu thiết bị + Phiên bản Firmware được xây dựng trong hệ thống ?
– Phiên bản Software Bosch đang được sử dụng trong hệ thống ?
– Các giao thức được sử dụng (Bosch, ONVIF, Pelco, v.v, …)?
– Những phần cứng / phần mềm của bên thứ 3 bao gồm cả phiên bản / SW & FW đang sử dụng ?
– Hệ điều hành bao gồm cả phiên bản gói dịch vụ, ngôn ngữ và múi giờ điều chỉnh được sử dụng ?

Cơ sở hạ tầng :

– Kiểu hạ tầng mạng đang sử dụng ? Vui lòng cung cấp sơ đồ mạng / Topology (Layer 1)
– Loại Switch hoặc Router được sử dụng ?
– Hệ thống đang hoạt động trong một mạng tên miền ?

Thông tin thêm :

– Chức năng mong muốn của hệ thống là gì ?
– Sản phẩm đặt mua ở đâu ?
– Bạn có tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm Bosch nào chưa ? Nếu có hãy gửi chi tiết ?