c1011ef61ed9937904f4938c63d014ea_L

Tại hội nghị Công nghệ Tòa nhà ở Bangkok, Bosch đã giới thiệu những ứng dụng an ninh, an toàn và truyền thông mới nhất, đáp ứng nhu cầu xây dựng tòa nhà thông minh, thành phố thông minh và đón đầu Cách mạng Công nghiệp 4.0. Chúng tôi cũng đã minh họa công nghệ tích hợp Machine Learning (Máy tự học) trong camera giám sát nhờ tính năng Camera Trainer, và thể hiện những lợi ích mang lại cho khách hàng nhờ giải pháp tích hợp giữa hệ thống báo cháy và âm thanh thông báo.