BiFace OEM 8inch

  • Màn hình: LCD 8 inch
  • Nhận dạng sinh trắc học: khuôn mặt
  • Phát hiện khuôn mặt trực tiếp
  • Công nghệ dual Camera phát hiện mặt thật/giả
  • Xuất xứ: Asia
Share on facebook
Share on pinterest
Share on skype

Mô tả

■ Chấm công khuôn mặt
■ Điểm danh khuôn mặt
■ Mở cửa khuôn mặt